presedinte CCIACL 

Pe 28 iunie 1990, la sediul Prefecturii Calarasi a avut loc reuniunea de constituire a Camerei de Comert si Industrie Calarasi, in al carei prim statut se prevedea ca aceasta organizatie – autonoma si neguvernamentala – este continuatoarea de fapt si de drept a Camerei de Comert si Industrie Calarasi, infiintata inca din 1925 si desfiintata in mod abuziv in februarie 1949.

Prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 799 din 23 iulie 1990, s-a recunoscut infiintarea Camerei de Comert si Industrie Calarasi, careia i s-a conferit personalitate juridica, conform legii. In 1994, in cadrul adunarii generale a membrilor Camerei, s-a hotarat extinderea domeniului de activitate si completarea denumirii, titulatura prevazuta de statut fiind Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi, avand in vedere numarul mare al agentilor economici din judet care-si desfasoara activitatea in agricultura.

Dupa 25 ani de activitate, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi a reusit sa se impuna in randul institutiilor de profil, atat la nivel judetean, cat si la nivel national, ca fiind o organizatie reprezentativa pentru mediul economic local.

O privire retrospectiva asupra evolutiei mediului de afaceri local ne ofera o imagine incurajatoare, chiar daca diferite probleme – lipsa de predictibilitate, cadrul legislativ greoi si instabil, legi, decizii guvernamentale, instructiuni de aplicare si reglementari care, datorita ambiguitatii genereaza confuzii – afecteaza activitatea firmelor.

Exista circa 6000 de agenti economici activi, in judet, multi rezistand pe piata din 1991. De la an la an apar firme noi, care se impun repede in peisajul economic. Diferite companii multinationale au ales sa se instaleze in judetul nostru. In mediul rural, incep sa se dezvolte activitati non-agricole. Tot mai multe firme implementeaza proiecte cu fonduri europene. Iata argumente pentru a privi cu incredere spre viitor gandind strategic si inovativ, actionand constructiv si aplicat.

Marian DRĂGAN
Președintele Camerei de Comerț, Industrie si Agricultură a Județului Călărași.

 


 

TOPUL NATIONAL AL FIRMELOR

 

Camera de Comert Nationala a Romaniei premiaza  performanta in afaceri, pe data de 9 noiembrie 2017, la Centrul Expozitional ROMEXPO, firmele calarasene care s-au situat anul acesta pe primele locuri in clasamentul national.

FIISA DE PREZENTARE REMAT SA

            (1) Denumirea si adresa societatii: REMAT SA.

            Adresa sediului înregistrat: Loc.Calarasi, str. Varianta Nord, nr. 1, cod postal 910053, jud. Calarasi.

            (2) Mijloace de comunicare: telefon: 0242/331821, fax.0242331861

            (3) Forma juridica de constituire:  Societatea "REMAT SA." este persoana juridica româna, având forma juridica de societate pe actiuni. 

            (4) Înregistrare:

  • Oficiul l Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Calarasi: J 51/ 212/ 1991
  • Cod fiscal: RO1921852

(5) Domeniu de activitate:

Potrivit datelor continute în Certificatul de înregistrare al societatii REMAT SA , obiectul principal de activitate al societatii este:

·        Recuperarea Materialelor Reciclabile Sortate, cod CAEN 3832.

Societatea REMAT SA. desfasoara activitatea de colectare , prelucrare si valorificare a materialelor reciclabile feroase si neferoase..

 (6) Scurt istoric al societatii:

Societatea REMAT SA este o societate pe actiuni  anul înfiintarii acesteia  fiind 1991.Societatea REMAT SA si-a început activitatea in anul 1991 , fiind cu capital integral de stat iar in urma privatizarii a devenit societate pe actiuni cu capital 100% privat, iar prin calitatea serviciilor si seriozitatea cu care au fost abordate angajamentele contractuale cu furnizorii si clientii, au adus cel putin  încrederea care sa o recomande pentru noi colaborari, atat pe piata interna cat si pe piata externa.

Capacitatea organizatiei de a se adapta cu rapiditate cerintelor în continua schimbare, ale furnizorilor si clientilor , în general, ale pietei serviciilor din domeniul reciclarii , a dat posibilitatea majorarii numarului acestora prin exigenta si seriozitatea de care da dovada personalul angajat.

Acest lucru a fost posibil în conditiile în care managementul firmei a înteles din primul moment ca unul din elementele cheie ale functionarii la parametri maximi a  procesului de productie , este capabilitatea personalului si ca trebuie sa întreprinda actiuni care sa garanteze permanenta ei concordanta cu cerintele.

Societatea REMAT SA este o societate dinamica, dornica sa-si consolideze pozitia pe segmentul de piata pe care actioneaza  al carui element de referinta sa fie CALITATEA.

(7) Faptul ca în prezent societatea ocupa locul 1  pe plan national in domeniul principal de activitate incepand cu anul 2001, demonstreaza ca directia catre care se îndreapta dezvoltarea societatii este cea buna.

(8) Activitatea  Societatii REMAT SA se desfasoara în conditiile unei permanente preocupari pentru ca salariatii sa lucreze in conditii optime, unde sunt respectate masurile de protectia muncii, acestia beneficiind de echipament de lucru si protectie, antidot si bonuri de masa  si mai ales pentru a asigura siguranta deplina a oamenilor în actiunile acestora.

3.2. Structura organizatorica

(1) Societatea REMAT SA  dispune de structura organizatorica si de personal care sa poata asigura, în conditii de functionare a unui Sistem de Management al Calitatii, proiectat potrivit standardului SR EN ISO 9001:2001, desfasurarea conform cerintelor a activitatii de baza – Recuperarea materialelor Reciclabile Sortate.

(2) Structura organizatorica, cu relatiile de subordonare ce decurg din aceasta, rezulta din organigrama societatii . Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie compus din 3(trei) membri:

Gabreanu Ion – Administrator si Director General-Presedinte al Consiliului de Administratie;

Ana Elena- Contabil sef si Administrator-Membru in Consiliul de Administratie;

Pura Ioan- Administrator –Membru in Consiliul de Administratie.

Societatea REMAT SA – 107 salariati la data de 3.0.2017.

 (4)  Fisele posturilor cuprind, potrivit fiecarui  post din schema de organizare a compartimentelor, responsabilitatile cumulate aferente functiunilor Sistemului Calitatii.

3.3. Resurse

3.3.1. Resurse tehnice si tehnologice

(1) Organizatia detine resurse adecvate pentru a putea demonstra ca deseurile sunt prelucrate conform obiectivelor sale privind calitatea, respectand in acelasi timp standardele interne si internationale in acest domeniu.  

Capacitatea resurselor sale de a satisface cerintele proceselor sistemului de management proiectat, este analizata potrivit planificarii de catre management.

(2) Conformitatea activitatilor aferente proceselor Sistemului calitatii, procese orientate spre furnizori si clienti, conform cerintelor presupune din punct de vedere al resurselor, urmatoarele:

- asigurarea de personal cu instruire corespunzatoare cerintelor activitatilor necesare a fi desfasurate si furnizarea de instruire în toate situatiile în care se identifica un decalaj al capabilitatii personalului în raport cu cerintele;

- elaborarea de proceduri documentare pentru efectuarea activitatilor cu identificarea clara a resurselor necesare;

- asigurarea standardelor si reglementarilor nationale si internationale aplicabile pentru tehnologiile utilizate in domeniul de activitate;

- asigurarea resurselor necesare îmbunatatirii comunicarii inter-compartimentale, dar si cu parti externe organizatiei (telefonie, internet, fax, retea intranet, etc.);

- asigurarea de materiale, echipamente si DMM necesare desfasurarii corespunzatoare a proceselor de productie;

            (3) . dispune atât de utilaje, echipamente specifice activitatii de reciclare si de o infrastructura ce permite desfasurarea în conditii de conformitate a activitatilor sale.

            (4) Baza de productie industriala dispune de capacitatile si dotarile necesare pentru realizarea cantitatilor de deseuri .

(5) Unitatea dispune de personal cu inalta calificare in domeniul de activitate iar politica organizatiei este de a obtine rezultate foarte bune si pe viitor.

 

Scurt Istoric

1964 – Initial cu numele CCH Calarasi, societatea a luat fiinta ca unitate integrată pentru producția celulozei, hârtiei și cartonului, pe o suprafață totală de 51 hectare, dintre care 37 în interiorul locației in care ne aflam. În anii următori, Comceh devenea lider in Romania în domeniul hârtiei de scris/tipar

1997 – a fost inchisa producția de celuloză

2000 – a fost realizata privatizarea, prin preluarea de catre o societate cu capital italian

2003 – a fost instalat un nou utilaj pentru producția de hârtie tissue, împreună cu o noua linie de transformare (linia XXL)

2008 – 2009 – a fost inchisa producția de hârtie scris/tipar; au fost montate și puse în funcțiune instalația de sortare a maculaturii și a doua linie de transformare (linia Terra )

2009 – 2010 – a fost refacuta instalația PSI

2010 – a fost montata si pusa in functiune instalația biologică pentru epurarea apei de proces

2010 – Societatea este preluata de Grupul Sofidel

2011 – actualizarea tehnologică a liniilor de transformare;

a început reorganizarea locației prin interventii la nivelul cladirilor operationale și demolarea clădirilor scoase din funcțiune

2012-2013 – actualizări tehnologice ale liniilor de transformare și utilajului de hârtie, o parte din acestea cu finaintare prin Programe Europene (ex: «Project innovation»), îmbunătățiri logistice + îmbunătățirile stației de transformare și ale rețelei electrice. Au fost renovate la interior si exterior o parte din clădiri.

2015 – au continuat interventiile la nivelul infrastructurii, demolarea cladirilor scoase din uz si continuarea renovarii cladirilor operationale; 2016 – Societatea isi schimba numele in Sofidel Romania, intarindu-si astfel pozitia si identitatea in cadrul Grupului Sofidel

 

 

 

  

 

C.C.I.A. Călărași a semnat proiectul CBC LABORLAB

 

Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași, Marian Drăgan, a semnat, joi, 4 mai 2017, împreună cu reprezentanții BRCT Călărași și ai Asociației Române pentru Transfer Tehnologic și Inovare, filiala Mehedinți, contractul de finanțare pentru proiectul transfrontalier: ”CBC LABORLAB –Dezvoltarea unei piețe a forței de muncă integrată și favorabilă incluziunii la nivel transfrontalier”.
Obiectivul principal al programului este de a încuraja integrarea în zona transfrontalieră a forței de muncă și mobilitatea pe piața muncii.
Liderul proiectului este CCIA Călărași, iar parteneri sunt: Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare, filiala Mehedinți, Camera de Comerț Ruse și Camera de Comerț Vratsa – Bulgaria.

Valoarea totală a proiectului este de 723.193 de euro, iar durata de implementare este de 18 luni, începând cu luna mai 2017.

 

  

Topul Firmelor Județene 2016

 

Conducerea Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Călărași felicită toate companiile călărăşene care au reuşit performanţa de a se clasa în TOPUL FIRMELOR din judeţul Călărași, ediţia 2016.

Clasamentul de TOP - cel mai important şi cuprinzător clasament al comunităţii de afaceri, a fost realizat după o metodologie complexă, unitară la nivelul Sistemului Camerelor de Comerţ din România, în baza indicatorilor financiari ai companiilor.

Gala Mediului de Afaceri a avut loc vineri, 30.09.2016 și a reunit, alături de antreprenori şi manageri, reprezentanţi ai mediului politic, ai administraţiei publice locale și ai mass media.

Catalogul editat și tipărit cu acest prilej cuprinde clasamentul firmelor, precum şi datele de identificare şi de contact ale acestora. Catalogul va fi distribuit pe multiple canale - delegaţii de afaceri străine, firme româneşti, autorităţi publice centrale şi locale, secţiile comerciale ale ambasadelor.

Catalogul constituie o excelentă oportunitate de promovare a companiilor, inclusiv prin inserturile publicitare, atât în varianta tipărită, cât şi în varianta electronică.

Dacă doriţi să intraţi în posesia Catalogului și/sau a diplomelor obţinute de firma dumneavoastră, adresaţi-vă la secretariatul CCIA Călărași sau pe e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

De asemenea, puteți vizualiza online Catalogul apăsând AICI

 


  

Consiliul Judetean Calarasi

Directia Dezvoltare Regionala si Relatii Externe

Referitor: Submasurile 4.1, 16.4 si 16.4a – Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020


 

Agenția pentru Finanțarea investițiilor Rurale primește, până la data de 28 februarie 2017 cereri pentru finanțarea proiectelor de investiții în sectorul zootehnic prin intermediul submăsurii 4.1. – Investiții în exploatații agricole, pentru proiecte de cooperare orizontală și vertical între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol prin intermediul submăsurilor 16.4. și 16.4a din cadrul PNDR 2014-2020.

 

Totodată, AFIR primește cereri de finanțare pentru cedarea terenurilor în vederea comasării suprafețelor prin intermediul submăsurii 6.5 – Schemă pentru micii fermieri.

Alocările bugetare disponibile în sesiunea afenretă anului 2017 sunt de:

 

- 75 milioane de euro pentru submăsura 4.1

- 4 milioane de euro pentru submăsurile 16.4 si 16.4a

- 112,3 milioane de euro pentru submăsura 6.5

 

Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line, pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info, pentru toate submăsurile menționate mai sus.

Pentru întocmirea documentației necesară obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului, care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenției, la secțiunea “Investiții PNDR”, în pagina dedicate fiecărei submăsuri de finanțare în parte. 

  NOU SERVICIU PRESTAT DE CAMERA DE COMERT,INDUSTRIE SI AGRICULTURA CALARASI RAPORT RISC PARTENER

S-a lansat un nou serviciu de rating pentru companii – RiscPartener, un raport unic, furnizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi.

Raportul contine informatii juridice si financiare actualizate despre afacerile din Romania, inclusiv limitare comandata de credit marfa, este insotit de o analiza ampla a companiei pentru care se executa interogarea si va fi emis in timp real.

Acesta analizeaza criterii precum buna reputatie, solvabilitatea, profitabilitatea operationala, potentialul de export, incidentele de plata inregistrate, aferente companiilor pentru care se solicita emiterea raportului.

De ce este necesar un Raport Risc Partener?

• pentru eficientizarea procesului decizional, companiile au nevoie de informatii clare si detaliate despre partenerii lor de afaceri existenti si potentiali;

• pentru ca, in actualul context economic, reprezinta un instrument esential pentru gestionarea riscurilor;

• pentru ca este un mijloc de a analiza concurenta – sintetizeaza cele mai relevante informatii de afaceri;

• pentru ca permite calcularea indicilor de lichiditate si solvabilitate, conform standardelor general agreate;

• pentru ca ofera explicatii extinse, accesibile, inclusiv pentru utilizatori fara background financiar – economic aprofundat;

• pentru ca ofera o radiografie a evolutiei companiilor;

• pentru ca ofera o analiza cu privire la stabilitatea companiilor si probabilitatea acestora de a intra in insolventa, precum si o radiografie a litigiilor acestor companii

Raportul Risc Partener se elibereaza in format electronic, costul acestuia fiind doar de 100 lei + TVA.

Solicitati eliberarea acestui Raport, contactand Biroul de Informare si Asistenta al CCIA Calarasi la telefon: 0242311161 sau e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Gazduirea unui banner pe site-ul cciacl.ro

In contextul preocuparilor organizatiei noastre de a veni in sprijinul dezvoltarii activitatii  agentilor economici, lansam o noua oferta pentru dumneavoastra: gazduirea unui banner publicitar  al firmei pe care o reprezentati pe www.cciacl.ro.

Cerinte tehnice: dimensiunea banner-ului sa fie 200x100 pixelli.

Costurile aferente acestei promovari sunt de 50 euro/ an + T.V.A.

Pentru relatii suplimentare, va stam la dispozitie:

  • telefon +40 728 275179
  • e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    In perioada de programare 2014-2020

Peste trei miliarde de euro pentru IMM-uri

“In perioada de programare 2014-2020, peste trei miliarde de euro sunt alocate pentru a sprijini activitatii IMM-urilor, conform propunerii de Acord de Parteneriat transmise Comisiei Europene la sfarsitul lunii martie. Proiectele IMM-urilor vor fi finantate prin Programul Operational Regional, Programul Operational Competitivitate, Programul National pentru Dezvoltare Rurala, dar si prin Programul Operational pentru Pescuit. Totodata, am prevazut mai multe tipuri de activitati care vor sustine indirect activitatea firmelor din aceasta categorie. Acordam o atentie deosebita sprijinirii activitatii IMM-urilor in conditiile in care analizele arata ca in Romania sunt doar 20 de IMM-uri la o mie de locuitori, numar de trei ori mai mic decat media inregistrata la nivelul UE”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, la Reuniunea ministeriala informala a ministrilor responsabili pe tema politicii de coeziune, organizata de catre presedintia greaca, la Atena.

Reuniunea ministeriala informala a fost organizata pentru a facilita intalnirea tuturor ministrilor responsabili cu politica de coeziune din statele membre, discutiile concentrandu-se asupra domeniilor care vizeaza potentialul de crestere, crearea de noi locuri de munca, actiunile de promovare economica, sociala si teritoriala, in conformitate cu Strategia Europa 2020, in sensul revitalizarii economiei europene.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene


 Biblioteca legislativa LEGALIS 2.0 

Legalis 2.0 este un produs complex care se adreseaza profesionistilor, ca instrument de documentare si informare juridico-legislativa, necesar in activitatea de zi cu zi, scalabil, mobil si atotcuprinzator prin modulele sale de legislatie romana completa, jurisprudenta romana si europeana, doctrina, monitor oficial, bibliografie, comentarii si reviste de gen incluse. 

Este un instrument de lucru profesional, unic in Romania datorita modulelor din componenta sa, folosit in prezent de practicieni si teoreticieni din toate domeniile de activitate (Ministerul de Justitie, institutii de stat, universitati de stat sau private, banci, case de avocatura, birouri notariale, importante societati comerciale de stat sau private, etc.) magistrati, avocati, profesori, manageri, economisti, consilieri juridici, etc., ce isi desfasoara activitatea in sistemul de stat sau privat, la toate nivelele.

In atasament aveti o scurta prezentare a bibliotecii juridice Legalis 2.0, cu mentiunea ca oferim la cerere acces gratuit in baza unui cont de test, pentru o perioada de timp determinata, in vederea testarii functionalitatii si utilitatii Legalis 2.0.

click pentru prezentare generala

click pentru prezentarea bibliotecii 

 Comunicat de presa

Camera Naţională îşi continuă activitatea conform legii 335 a Camerelor de Comerţ şi Industrie.


 deseuri 2


PODUL PESTE DUNARE SILISTRA – CALARASI,

IN ATENTIA UNOR INVESTITORI ROMANI SI BULGARI


 

 Victor Ponta: Proiectele evaluate si nefinantate in 2007-2013 vor primi finantare in 2014-2020

Vineri, 29 noiembrie 2013, premierul Victor Ponta a anuntat ca proiectele depuse si evaluate in perioada 2007-2013, care nu au obtinut finantare in pofida indeplinirii conditiilor de eligibilitate, vor fi finantate incepand cu 2014, din alocarea aferenta urmatorului exercitiu financiar.

“Imi doresc sa luam o decizie pe care am discutat-o in cadrul Guvernului, extrem de importanta pentru proiectele care nu intra in finantare in 2007-2013. Sa nu le spunem oamenilor si institutiilor care au avut proiecte sub linie ca au lucrat degeaba si sa luam decizia ca proiectele sa se finanteze in continuare, din 2014-2020”, a declarat primul ministru.

Finantarea proiectelor deja evaluate din alocarea pentru urmatoarea perioada financiara a fost confirmata si de ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici. “Sunt proiecte care au fost deja evaluate, dar fara finantare. Nu are rost sa fie depuse inca o data. Daca respecta toate regulile, vor fi finantate”, a declarat Teodorovici pentru www.fonduri-structurale.ro. Conform ministrului, decizia se va aplica orizontal, pe toate programele operationale, in limita finantarii disponibile.

Declaratiile au fost facute in cadrul conferintei de presa organizate de Ministerul pentru Societatea Informationala, cu prilejul semnarii a 52 de contracte de finantare in cadrul POSCCE, pentru proiecte de implementare a Registrelor Agricole Electronice, de e-guvernare si interoperabilitate.
                                                                                                                                                                                       Sursa: www.fonduri-structurale.ro


 Masuri cu impact semnificativ pentru mediul de afaceri

SIMPLIFICAREA PROCEDURII DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII DE FONDURI EUROPENE DIN MEDIUL PRIVAT 


  Heritage for RO-BG economy

 

                     O economie transfrontaliera care protejeaza mostenirea  culturala si naturala in Romania si Bulgaria

                                               Proiect finantat prin Programul Interreg V-A Romania Bulgaria

 Prezentarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A UNEI ECONOMII CARE PROTEJEAZĂ RESURSELE NATURALE ȘI CULTURALE ÎN ROMÂNIA ȘI BULGARIA

                                                      Scopul Strategiei transfrontaliere

 Proiectul de cooperare transfrontalieră propune, în ansamblu, promovarea de noi concepte de desfășurare a activităților economice, prietenoase față de patrimoniul cultural și natural, care să asigure o abordare sustenabilă a moștenirii.

 Principalul rezultat al proiectului este Strategia transfrontaliera pentru promovarea unei economii care protejează resursele culturale și naturale în România și Bulgaria care are ca scop îmbunătățirea utilizării sustenabile a moștenirii și resurselor naturale și a moștenirii culturale, prin realizarea unui cadru de ghidare a comunității de afaceri, cu implicarea stakeholderilor și a actorilor locali, propus spre aplicare voluntară de către firme.

 Lucrarea se bazează pe cercetarea contextului național și internațional privind protecția și valorificarea patrimoniului, precum și pe consultări ale stakeholderilor și mediului de afaceri de pe granița româno-bulgară în ce privește percepția acestora asupra relației mediu de afaceri – patrimoniu valorificat economic direct sau indirect.  http://heritagerobg.eu/ro/rezultate/

    
© CCIA Calarasi